Quotes

Muhammed, Arapları dünya devleti düzeyine yükseltmek şöyle dursun, doğru dürüst bir devlet anlayışına bile sürükleyememiştir.
Türkçe
Bu gezegendeki rolümüz belki de Tanrı'ya tapmak değil, onu yaratmaktır.
Türkçe
Ortada bu kadar çok görüşün olmasının nedeni, kimsenin hakikati bilmiyor olmasıdır.
Türkçe
Dünya - halk arasında bilgelik ve erdem konularında en tanınanlar da dahil olmak üzere - parlak zekaların büyük çoğunluğunun din konusunda şüpheci olduğunu bilseydi, büyük bir şaşkınlığa uğrardı.
Türkçe
Tanrı fikrine, böyle abuk bir dünyadan onu sorumlu tutabileceğim için büyük saygı duyuyorum.
Türkçe
Bu dünyada tek bir çocuk bile katledildiğinde tanrı seyirci kalırsa ben böyle bir tanrıya inanmıyorum.
Türkçe
Her türlü boş inancın dogmatik, buyurucu niteliğine karşın, bütün çağlarda dindarların inançlarının gerçek olmaktan çok yapmacık olduğunu...
Türkçe
Bir şey bilmeyen cahildir; ama bilip de susan ahlaksızdır.
Türkçe
Aptallara göre insanlar; ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil olmak üzere 8'den fazla kategoriye ayrılırlar.
Türkçe
Ben bir ateistim ve eğer bir gün tanrıya inandığımı söylediğimi duyarsanız ciddiye almayın. Bunamışımdır.
Türkçe

Sayfalar

RSS - Famous and not so famous quotes beslemesine abone olun.
53495263