Karşı Ayetler - Kur'an-ı Kerim Çevirisi - القرآن الكريم

 
00:00
Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...
Sûre Adı: 002. Bakara - (İnek) Al-Baqara -- البقرة
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
2 34

Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

41 Ayet:18:50-018. Kehf - (Mağara) Al-Kahf — الكهف
2 256

Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

263 Ayet:9:5-009. Tevbe - (Ultimatom) At-Taubah -- التوبة
2 256

Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

263 Ayet:8:39-008. Enfal - (Ganimetler) Al-Anfal -- الأنفال
Sûre Adı: 004. Nisa - (Kadın) An-Nisa -- النساء
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
4 59

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

552 Ayet:30:58-030. Rum - (Romalılar) Ar-Room—الروم
4 59

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

552 Ayet:18:54-018. Kehf - (Mağara) Al-Kahf — الكهف
4 59

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

552 Ayet:17:89-017. İsrâ - (İsrailoğulları) Al-Isra – الإسراء
4 59

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

552 Ayet:25:33-025. Furkan - (Yasalar Kitabı) Al-Furqan -- الفرقان
4 80

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

573 Ayet:30:58-030. Rum - (Romalılar) Ar-Room—الروم
4 80

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

573 Ayet:18:54-018. Kehf - (Mağara) Al-Kahf — الكهف
4 80

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

573 Ayet:17:89-017. İsrâ - (İsrailoğulları) Al-Isra – الإسراء
4 80

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

573 Ayet:25:33-025. Furkan - (Yasalar Kitabı) Al-Furqan -- الفرقان
4 113

(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.

606 Ayet:30:58-030. Rum - (Romalılar) Ar-Room—الروم
4 113

(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.

606 Ayet:18:54-018. Kehf - (Mağara) Al-Kahf — الكهف
4 113

(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.

606 Ayet:17:89-017. İsrâ - (İsrailoğulları) Al-Isra – الإسراء
4 113

(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.

606 Ayet:25:33-025. Furkan - (Yasalar Kitabı) Al-Furqan -- الفرقان
Sûre Adı: 008. Enfal - (Ganimetler) Al-Anfal -- الأنفال
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
8 39

Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

1 199 Ayet:2:256-002. Bakara - (İnek) Al-Baqara -- البقرة
8 39

Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

1 199 Ayet:109:6-109. Kafirun - (İnkarcılar) Al-Kafiroon—الكافرون
Sûre Adı: 009. Tevbe - (Ultimatom) At-Taubah -- التوبة
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
9 5

Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

1 240 Ayet:109:6-109. Kafirun - (İnkarcılar) Al-Kafiroon—الكافرون
9 5

Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

1 240 Ayet:2:256-002. Bakara - (İnek) Al-Baqara -- البقرة
Sûre Adı: 010. Yunus - (Yunus) Yunus -- يونس
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
10 64

Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.

1 428 Ayet:16:101-016. Nahl - (Arı) An-Nahl — النحل
10 64

Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.

1 428 Ayet:2:106-002. Bakara - (İnek) Al-Baqara -- البقرة
Sûre Adı: 016. Nahl - (Arı) An-Nahl – النحل
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
16 36

Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

1 937 Ayet:25:51-025. Furkan - (Yasalar Kitabı) Al-Furqan -- الفرقان
16 101

Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

2 002 Ayet:50:29-050. Qaf - (Q) Qaf—ق
16 101

Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

2 002 Ayet:10:64-010. Yunus - (Yunus) Yunus-- يونس
Sûre Adı: 017. İsrâ - (İsrailoğulları) Al-Isra – الإسراء
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
17 89

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

2 118 Ayet:4:59-004. Nisa - (Kadın) An-Nisa -- النساء
17 89

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

2 118 Ayet:4:80-004. Nisa - (Kadın) An-Nisa -- النساء
17 89

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

2 118 Ayet:59:7-059. Haşr - (Sürgün) Al-Hashr—الحشر
17 89

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

2 118 Ayet:4:113-004. Nisa - (Kadın) An-Nisa -- النساء
Sûre Adı: 018. Kehf - (Mağara) Al-Kahf — الكهف
SNo ANo Diyanet Türkçe AyetNoazalan sırada Karşı Ayetler
18 50

Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

2 190 Ayet:2:34-002. Bakara - (İnek) Al-Baqara -- البقرة
18 54

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

2 194 Ayet:4:59-004. Nisa - (Kadın) An-Nisa -- النساء
18 54

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

2 194 Ayet:4:80-004. Nisa - (Kadın) An-Nisa -- النساء
18 54

Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

2 194 Ayet:59:7-059. Haşr - (Sürgün) Al-Hashr—الحشر
53495263