Bu gezegendeki rolümüz belki de Tanrı'ya tapmak değil, onu yaratmaktır.

Bu gezegendeki rolümüz belki de Tanrı'ya tapmak değil, onu yaratmaktır.
Türkçe
53495263